Collaborations & Clients

Proud to continously deploy knowledge and experience in a broad range of collaborations with:

SIOO; NSOB; School voor Politie Leiderschap (SPL); Postdoc Career Development Initiative, PCDI,  SSR (Studiecentrum Rechtspleging) Opleidingscentrum voor Rechterlijke Macht), Sprekersbureau ZIJ spreekt

AND Clients:

Academisch Medisch Centrum (AMC), BAM, Bouwfonds, Brandweer Korps Westland, BRET, CGI Group, CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg, Cytec Industries B.V, De Alliantie, De Haagse Hogeschool, Detailresult Services BV, DMV International,  Freudenthal Institute, Fontys Hogeschool, Gemeente Den Haag Bestuursdienst, Gemeente Deventer, Gemeente Hellendoorn, Gemeente Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hoge school van Arnhem en Nijmegen HAN, Hogeschool Utrecht/University of Applied Sciences, HAN, ING wholesale banking, Isis International,  Jones Lang LaSalle, KPC groep, KNAW, KNMG, KPN, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren LNVH, Leger des Heils, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, NIMF, NWO, Philips, Politie Haaglanden, PricewaterhouseCoopers PWC, ProGez, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Rabobank, Radboud Universiteit, ROC A12, SIMAC, RSG Netherlands, SOVAK, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Stichting HilverZorg, Stichting Opmaat, School voor Politie Leiderschap SPL,  Studiecentrum rechtspleging SSR, Trimbos instituut, TriviumLindenhof, TU Delft, Vanderlande Industries, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Leiden, Universiteit van Maastricht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, en WZH Prinsenhof


Juditha Melssen MSc
Training Advies Coaching Lezingen
Het Hoogeland Museumlaan 2, 3581HK Utrecht
T +31-302871441 M +31-647126180
e-mail: info@judithamelssen.nl

Algemene leveringsvoorwaarden
en klachtenbehandeling