Colleges & Lezingen

Organisaties kunnen volwassen worden door zich bewuster te worden van wat er niet besproken wordt, wat mensen drijft, wat wezenlijk is. Het innemen van posities, het stellen van spelregels en de mechanismen van communicatie gebeuren voor een groot deel nonverbaal en werken sterk onbewust. Veelal bepalen onze (non-verbale) gedragingen invloed, status, veiligheid, creativiteit, verantwoordelijkheid en initiatief.
Gedragsexpertise over deze onbesproken processen genereert tijd, creativiteit en winst voor veranderende organisaties.

Juditha interacteert direct met het publiek, ze is verrassend en scherp. Ze confronteert en creëert een setting waar u direct de effecten van het non-verbale gedrag ervaart en hoe dit zijn effect heeft binnen organisaties.
Hoe komt je fysieke aanwezigheid over op anderen en wat is de reactie van anderen op jou? Wat maken anderen uit jouw gedrag op zonder je te kennen? Signaleer jij wanneer je uit je rol valt? Hoe werken deze mechanismen in teams, creëer je verandering in organisatie? Is dramaturgie te beïnvloeden?

Juditha is verbonden aan sprekersbureau ZijSpreekt en daar te boeken voor lezingen.


Juditha Melssen MSc
Training Advies Coaching Lezingen
Het Hoogeland Museumlaan 2, 3581HK Utrecht
T +31-302871441 M +31-647126180
e-mail: info@judithamelssen.nl

Algemene leveringsvoorwaarden
en klachtenbehandeling