Verandertrajecten

De dynamiek van een team fascineert Juditha. In een veranderkundig traject zet zij medewerkers en hun leiding aan het werk om het team te worden dat het kan zijn, om hun talenten, individuele creativiteit en vakmanschap tot uiting te laten komen. Authentiek zijn, patronen doorbreken, en een daadwerkelijke verandering van gedrag. Elkaar te laten schitteren op het podium, op de voor- maar ook op de achtergrond, op het juiste moment op een lijn naar succes.

Mentoring als verandertraject

Mentoring is een effectieve manier om diversiteitsbeleid te voeren en als loopbaanondersteuning voor (aankomend) talent en potentieel voor de organisatie. Het mentoringtraject dient verbonden te zijn aan de strategische doelen van de organisatie en is een goede manier om de verandering van cultuur te bewerkstelligen. Mentoring raakt ook de mentoren, veelal mannelijke leidinggevenden. Zij raken persoonlijk betrokken en krijgen daardoor beter zicht op de problemen waarmee medewerkers geconfronteerd worden. Daarmee worden zij zich ook meer bewust van de cultuur in de organisatie.
Het mentoringtraject stelt de organisatie in staat het systeem en de spelregels te veranderen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Mentoren krijgen ook een bewustere houding ten opzichte van leiderschap en het heeft ze verrijkt. Ze geven aan verheugd te zijn dat ze hun kennis kunnen delen en daarnaast ook kennis kunnen vergaren ten aanzien van een jonge generatie talenten.

Juditha treedt op als moderator en werkt samen met andere partners, zet diversiteitsprogramma’s op om vrouwelijk talent in het hoger management te krijgen.


Juditha Melssen MSc
Training Advies Coaching Lezingen
Het Hoogeland Museumlaan 2, 3581HK Utrecht
T +31-302871441 M +31-647126180
e-mail: info@judithamelssen.nl

Algemene leveringsvoorwaarden
en klachtenbehandeling