boek-juditha-melssen

De (on)zichtbare invloed van lichaamstaal in organisaties

We werken met ons hoofd, hersenen, rationele vermogens en verbeeldingskracht, maar vergeten soms dat we ook lichamelijk altijd aanwezig zijn. Met haar trainingen, en nu in dit boek, biedt Juditha Melssen een nieuw concept om die kracht en invloed van onze fysieke aanwezigheid te ontsluiten. Dat doet ze vanuit haar theaterachtergrond.
Als organisaties, leidinggevenden en professionals zich hiervan bewust worden en leren hoe ze de informatie en zeggingskracht van hun fysieke lichaam en hun zintuigen kunnen inzetten, boren ze nieuwe bronnen van waardevolle informatie en communicatie aan. Ze leren ‘wat acteurs weten maar leiders vergeten’.

Laat wat echt is ook echt overkomen. En: wees je bewust van de mogelijkheden en de kracht van je stem, lichaamshouding, gebaren en bewegingen. Geef intuï-tie en verbeeldingskracht ruimte en vorm. Dat kan jouw invloed als professional en leider versterken.

Takvor Avedissian,
President Centrale Raad van Beroep

Ontvang hoofdstuk ‘Ruimte: wie het voor het zeggen heeft’ in je mailbox.

Wordt in 9 inspirerende hoofdstukken bewust van de invloed van lichaamstaal in organisaties

In 9 hoofdstukken neemt Juditha je me op reis in de wereld van gedrag en lichaamstaal binnen organisaties. Wordt bewust van je eigen lichaamstaal en de invloed daarvan op je omgeving. Leer hoe je lichaamstaal voor je kan laten werken, leer wat acteurs weten en leiders vergeten!

Hoofstuk 1 | Aanwezigheid: zichtbaar en gezien worden

Hoofdstuk 1 gaat over het lichaam: we bestaan, we nemen waar en anderen zien ons. Dit raakt direct onze aanwezigheid. Worden we gezien en gerespecteerd? Wat wordt zichtbaar in ons gedrag? Waar is onze blinde vlek, wat is er ongezien in organisaties?

Hoofstuk 2 | Strategisch sterker door intuïtie

In hoofdstuk 2 beantwoord ik de vraag hoe ons tastzintuig en onze intuïtie een rol spelen in organisaties, naast de rationele modellen. Hoe bieden onze lichamelijke gewaarwordingen en onze gut feeling een leidraad voor goede beslissingen als we een strategische koers bepalen? 

Hoofstuk 3 | Lichaamstaal spreken en lezen

Hoofdstuk 3 behandelt lichaamstaal: onze intuïtieve, visuele en auditieve non-verbale communicatie. Het alfabet daarvan leerden we nauwelijks. In het theater vond ik een model om tot analyse en interpretatie van lichaamstaal te komen. Ik laat zien dat dit voor teams en organisaties van groot belang is. 

Hoofstuk 4 | Je stem: het ongrijpbare gaan begrijpen

In hoofdstuk 4 staat de stem centraal. Die heeft vele functies, vormt taal op allerlei manieren en toont en stuurt emoties. Geen stem hebben heeft effect, stilte ook. Met onze stem kunnen we een stemming of sfeer beïnvloeden. Wie inzicht heeft in alle facetten en mogelijkheden van de stem, kan effectiever contact leggen en communiceren.

Hoofstuk 5 | Ruimte: wie het voor het zeggen heeft

Hoofdstuk 5 gaat over territoriumgedrag, een ook in organisaties overal voorkomende manier van ruimtegebruik en grenzen afbakenen. Leiders nemen fysiek meer ruimte in en we verwachten dat ook van hen. Theaterscenografie maakt zichtbaar hoe mensen ruimte innemen en ruimte geven (of niet). Je kunt hieraan zien wie invloed heeft, wie stuurt en hoe verhoudingen liggen.

Hoofstuk 6 | In contact met je publiek – en met jezelf

In hoofdstuk 6 bespreek ik hoe je contact maakt en houdt met je publiek. Voor alle professionals, leidinggevenden en directieteams is dit een buitengewoon belangrijke vaardigheid. Professionals zien hier hoe ze kunnen en vaak moeten variëren tussen nabijheid en distantie. Ik besteed ook aandacht aan communicatie via het beeldscherm: die is essentieel anders dan communicatie in levenden lijve.

Hoofstuk 7 | Emoties in groepen: een fysieke aanpak

In hoofdstuk 7 ga ik in op groepsdynamiek. Groepsprocessen zijn in feite acties gestuurd door emoties en de groepspatronen in gedrag, gewoontes en gebruiken. Hoe leid je die in goede banen? En hoe ga je als leider om met groepen wanneer ze uit balans zijn, er geruchten circuleren of de harmonie verstoord is door afwijzing en uitsluiting?

Hoofstuk 8 | De kracht van de sonatevorm

Tot slot vertel ik in hoofdstuk 8 over de kracht van de sonatevorm en wat die in een organisatie zichtbaar kan maken. Het onderzoeken van harmonieën, contrasten en de inzet van al onze verschillende instrumenten geeft een prachtige leidraad om samenwerking en resultaten in elk team te versterken.

Hoofstuk 9 | Uitluiding: durf te spelen

 In de theaterwereld weten we: om een stuk goed uit te voeren, is het niet voldoende om alleen te ‘weten’ wat je moet gaan doen.

Goed optreden vraagt dat je het stuk, de opdracht, terdege kent en ermee studeert en oefent. Dit geldt ook voor een leider die een presentatie moet houden. Ons bewegingsgeheugen wil getraind worden en nieuwe handelingsalternatieven oefenen die de performance optimaliseren en vloeiend en effectief maken. Niet alleen ‘bestudeerd’ maar ook eigen gemaakt.

De waarde van het gebruik van je lichaam in presentaties, overleggen en gesprekken wordt nog te vaak onderschat. Het gaat niet alleen om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt en welke indruk je achterlaat. Zelf heb ik met coaching van Juditha ervaren hoeveel meer impact je kunt maken als je je lichaam als instrument gebruikt. Dit boek geeft je meer inzicht en is een aanrader voor iedereen die hiermee bewuster aan de slag wil gaan.

Frank van Es,
directeur TwynstraGudde

Dit boek? Een feest van herkenning. Dat zeg ik omdat je veel van wat hier opgeschreven is, nooit geleerd hebt, maar wel onbewust gebruikt in je werk als dokter in de spreekkamer. In het medisch handelen is het naast je klinische blik fundamenteel om op je intuïtie te vertrouwen, op het niet-pluis-gevoel. Dat is iets wat nogal eens vergeten wordt.

Ik zie deze uitgave als een pleidooi voor meer creativiteit in samenwerking tussen communicatieprofessionals en managers én als extra brug tussen onderzoek en onderwijs.

Voor leiders is dit boek een nieuwe bril om naar je team te kijken. Pak die kans om je team zich verder te laten ontwikkelen.

Nienke Biermasz,
hoogleraar Interne Geneeskunde

schrijver-juditha

Over Juditha

Juditha Melssen is expert op het gebied van gedrag in organisaties. Ze legt het belang van de (on-) zichtbare invloed van lichaamstaal haarfijn uit door haar ervaring als regiseur en organisatiesocioloog te combineren. Ze werkt met uiteenlopende organisaties als adviseur, trainer en spreker.

Maak een bewustwordingsreis met dit boek, een reis naar beter leiderschap. Werken met Juditha Melssen laat je voelen en ervaren wat je lichaam je vertelt, je houding, je gedrag en de boodschap die je wilt uitdragen en terugkrijgt. Als mens en in de context van de organisatie.

In het leiderschapsprogramma Young CALL en in Callaboratory werkt Juditha als programmaleider en trainer. In haar programma’s, doorspekt met rijke oefeningen zie en merk je bij de deelnemers de ‘Aha ervaring’: ‘Werkt het zo bij mij? Is dit wat ik veroorzaak met mijn gedrag?’ Beter inzicht in eigen gedrag en handelen is een voorwaarde voor leiderschap.

Juditha gaat speels en uitdagend te werk, is streng, oprecht, enthousiasmerend en liefdevol. Een organisatieregisseur die alles uit jou haalt en zodoende ook alles wat jij te geven hebt vrijmaakt voor je persoonlijk leven, te vervullen rol en professionele taak.

Jeannette van den Ingh-van Wijk,
Programmaleider en coach CALL Centre for Authentic Leadership and Learning

Ontvang hoofdstuk 5 ‘Ruimte: wie het voor het zeggen heeft’ in je mailbox.

Geef hieronder je naam en e-mailadres op en ontvang gelijk hoofdstuk 5: ‘Ruimte’ in je mailbox.

(Bij het opgeven van je e-mailadres ga je er mee akkoord dat je ook andere relevante e-mails van Juditha Melssen mag ontvangen. Je kan je hiervoor op elk moment uitschrijven)

*Verplicht