Boekbespreking in HRD

Leestijd: 3 minuten

In HRD is mijn boek besproken: “Wat acteurs weten en leiders vergeten: De (on)zichtbare invloed van lichaamstaal in organisaties.”

De Kracht van het Lichaam en de Sonatevorm

In mijn boek, verdeeld in zeven hoofdstukken, onthul ik de geheimen van lichaamstaal en de invloed ervan. Het boek start met het beschrijven van de aanwezigheid van ons lichaam, de betekenis van tast en intuïtie, lichaamstaal, de stem, territoriumgedrag, contact maken met je gehoor en groepsdynamiek. Maar het echte hoogtepunt komt in het achtste hoofdstuk, waarin ik de sonatevorm introduceer.

De sonatevorm is geen lichtzinnig concept. Het draait om het onderzoeken van harmonieën en contrasten in teams en organisaties. Het begint met het blootleggen van tegenstellingen, vergelijkbaar met het ritmische en het lyrische in een muzikale sonate. Deze spanningen moeten worden uitgewerkt door veranderingen in toonaard, melodie en dynamiek, wat uiteindelijk leidt tot een nieuw evenwicht in de organisatie.

Praktische Tip 1: Sta stil bij de tegenstellingen in je team of organisatie. Identificeer de ritmische en lyrische aspecten, en werk eraan om deze spanningen om te zetten in groei en samenwerking.

Durf te Spelen

In het negende en laatste hoofdstuk van mijn boek daag ik je uit: “Durf te spelen.” Hiermee bedoel ik niet alleen het spontane spel van kinderen, maar eerder de performance in het theater. Om succesvol te zijn in leiderschap en communicatie, is het niet voldoende om te weten wat je moet doen. Je moet deze kennis in de praktijk brengen.

Goed optreden vereist onderzoek, experiment, oefening, fysieke voorbereiding, timing en de moed om je verbeeldingskracht aan te boren en plezier te vinden in wat je doet. Elk hoofdstuk in mijn boek eindigt met opdrachten die je aanmoedigen om te oefenen, te experimenteren en te onderzoeken, zowel alleen als in samenwerking met anderen.

Praktische Tip 2: Wees niet bang om te experimenteren en nieuwe benaderingen te proberen. Leiderschap en communicatie zijn dynamisch, en je zult groeien door actief te blijven leren en experimenteren.

Het Zesde Zintuig

Naast de klassieke zintuigen, geloof ik dat ons zesde zintuig ons vermogen is om de ruimte te voelen, de afstand tussen onszelf en ons publiek te overbruggen en anderen ontvankelijk te maken voor wat we zeggen. Dit is de brug die ik sla van theater naar arbeidsorganisaties.

Als leider, medewerker, opleider of trainer is het cruciaal om technieken te gebruiken om jezelf effectief te presenteren, samen te werken en een gezamenlijke taal te vinden. Dit omvat ook het vermogen om onzichtbaar te worden wanneer dat nodig is, om sociaal wenselijk gedrag bij volgers te vermijden. Het draait om het begrijpen en gebruiken van de kracht van intuïtie, een essentieel aspect van lichaamstaal.

Praktische Tip 3: Ontwikkel je intuïtie en leer hoe je deze kunt gebruiken in je communicatie. Oefen met het voelen van de ruimte en pas je aanpak aan afhankelijk van de situatie en het publiek.

Interludes: Theater en Muziek in Organisaties

Mijn boek bevat ook enkele intermezzo’s waarin ik dieper inga op het theaterperspectief, de sonatevorm, illusies en schommelingen. Deze elementen uit de kunstwereld dienen als inspiratie om in organisaties het ongrijpbare tastbaar te maken en samen met anderen te leren improviseren.

De sonatevorm biedt de mogelijkheid om ons conceptuele vermogen, intuïtie en creativiteit in organisaties aan te boren. Illusies kunnen worden ingezet om anderen te verleiden, en schommelingen kunnen een positieve betekenis hebben in het streven naar evenwicht.

Praktijkcasussen

Ik illustreer mijn boodschap met praktijkvoorbeelden uit mijn eigen ervaring. Deze casussen tonen hoe de principes die ik in mijn boek uitleg, kunnen worden toegepast in professionele omgevingen. Een voorbeeld is de angst voor trainingen in een professionele organisatie, waarbij het toepassen van de sonatevorm resulteerde in verbeterde samenwerking en nieuwe ideeën.

Conclusie

Mijn boek is meer dan alleen woorden op papier. Het is een uitnodiging om je bewust te worden van de kracht van lichaamstaal, intuïtie en verbeeldingskracht in jouw professionele reis. Ik moedig je aan om de spanning op te zoeken en niet te proberen om deze met modellen glad te strijken.

Leiderschap en communicatie zijn menselijke kunsten die we voortdurend kunnen verbeteren. Met de inzichten uit mijn boek, kun je je lichaamstaal en intuïtie versterken, de sonatevorm toepassen in teamontwikkeling en leren hoe je kunt spelen in je rol als leider.

Michelle Serres, de Franse filosoof, stelt dat we moeten leren luisteren naar ons lichaam en naar “het ruisen van de wereld.” Mijn boek is jouw gids om dat te bereiken.

Dus, professionals en leidinggevenden, laten we samen de kracht van lichaamstaal omarmen, durven spelen en de harmonie in onze organisaties vinden. Want wat acteurs weten, zouden we als leiders nooit moeten vergeten.