Weet jij welk effect je stem heeft?

Leestijd: 2 minuten

Onlangs nam een groep rechters deel aan het trainingstraject: ‘de kracht van lichaamstaal tijdens zittingen’, onder leiding van Juditha Melssen.

Juditha liet ons kennis maken met aspecten van het werk waar wij ons maar zeer beperkt bewust van waren. Onze sterke gerichtheid op de inhoud blijkt vaak zoveel aandacht op te eisen dat we niet snel geneigd zijn ons af te vragen of de vorm waarin wij die inhoud presenteren wel voldoende effectief is.

Om bij mezelf te blijven, ik ben al blij als ik mijn te stellen vragen vooraf goed geordend heb en die van een inleiding (laten we zeggen: een zittingsagenda) heb voorzien. Juditha leerde ons dat er nog veel meer is dan dat. Vanaf het moment van binnenkomen van partijen verhoud je je tot hen. Hoe zit je/ zit de combinatie erbij? Met welke woorden en gebaren heet je ze welkom? Welke mogelijkheden heb je om een geëmotioneerde rechtzoekende of een geïrriteerde rechtshulpverlener respectvol professioneel te benaderen. Wat zet je in om regie te houden en tegelijk ruimte te bieden voor een eigen inbreng?

Ieder van ons heeft gericht geoefend met lichaamshouding, stemvolume en tempo van spreken om uit te proberen wat voor effect dat op de ander had. Juditha was erg kundig in het duiden van die effecten en die in een voor ons vak relevant kader te plaatsen. Haar expertise als regisseur/theatermaker en haar ervaringen binnen de rechtspraak kwamen daarin mooi naar voren.

Daarnaast hebben we het onderwerp van samenwerken in de zittingscombinatie uitgediept. Kun je wel als eenheid naar buiten treden zonder voorbespreking over de aanpak van de vraagstelling? Wanneer kan een voorbespreking het beste plaatsvinden? Hoe ga je om met verschillen van inzicht of ongemak in de samenwerking?

Aan het slot van de dag hebben we ons afgevraagd tot welke inzichten de training heeft geleid en of de training breder zou kunnen worden aangeboden. Alle deelnemers waren erg enthousiast. Wij allemaal waren weinig bekend met de effecten van ons non-verbale handelen op onze omgeving.

We waren verbaasd wat een beperkt aantal oefeningen al niet teweeg kan brengen.