Het is tijd om op te treden

En dat doet u ook. U treedt op voor uw medewerkers om plannen uitgevoerd te krijgen, u treedt op voor en namens uw organisatie om uw ideeën goedgekeurd te krijgen, u zet uw uitstraling in om uw woorden te laten landen. Elke situatie heeft zijn eigen podium, setting en voor u een rol om te vervullen. Niet doen alsof, maar authentiek zijn in flexibel samenspel met anderen.
Juditha is in staat de verbinding te maken tussen de regels van het theater enerzijds en de interacties in organisaties en de mechanismen van verandering anderzijds, en dat met meer dan 20 jaar ervaring in het werken met organisaties en studies in dramaturgie en sociologie. En veranderen is... veranderd. 


Verandertrajecten

De dynamiek van een team fascineert Juditha. In een veranderkundig traject zet zij medewerkers en hun leiding aan het werk om het team te worden dat het kan zijn, om hun talenten, individuele creativiteit en vakmanschap tot uiting te laten komen. Authentiek zijn, patronen doorbreken en een daadwerkelijke verandering van gedrag. Elkaar laten schitteren zowel op de voorgrond als op de achtergrond Lees verder...

Individuele coaching & trajecten

Zodra coaching praten blijft mis je de helft. In het één op één werk richten we niet alleen de aandacht op wat er rationeel gebeurt, maar ook de emotie en de laag daaronder. Wat voor (onbedoelde) fysieke reacties lok je uit? Oefenen en reflecteren over opgedane ervaringen levert verrassende confrontaties en inzichten op.  Lees verder...

Colleges en lezingen

Organisaties kunnen volwassen worden door zich bewuster te worden van wat er niet besproken wordt. Het innemen van posities, het stellen van spelregels gebeurt voor een groot deel nonverbaal en werkt sterk onbewust. 
Juditha interacteert direct met het publiek, ze is verrassend en scherp. Ze confronteert en creëert een setting waar u direct de effecten van het non-verbale gedrag ervaart en hoe dit zijn effect heeft in organisaties. Lees verder...

Trainingen en workshops

In de trainingen en workshops wordt intensief gewerkt aan het begrijpen en beoefenen van nonverbaal gedrag in verschillende aspecten van de professionele praktijk. Theaterprincipes vormen hierin de leidraad. Naast bestaande trainingen en workshops, bestaat er ook de mogelijkheid tot maatwerk. Lees verder...


Juditha Melssen MSc
Training Advies Coaching Lezingen
Het Hoogeland Museumlaan 2, 3581HK Utrecht
T +31-302871441 M +31-647126180
e-mail: info@judithamelssen.nl

Algemene leveringsvoorwaarden
en klachtenbehandeling