Mini Masterclass Lichaamstaal, de invloed van je stem

Leestijd: 3 minuten

“Je stem laten horen, gehoord worden of juist de afwezigheid van een stem: het heeft allemaal invloed.”

De Kracht van Lichaamstaal en Stem: Ontdek Het Verborgen Spel van Leiderschap

In de masterclass wordt duidelijk hoe tijdens een functioneringsgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker subtiele maar krachtige energie een rol speelt. Lees, hoor of zie de verborgen lessen in lichaamstaal en stemgebruik, toonhoogte, tempo, ritme, volume en duidelijke articulatie. Deze zijn sturend voor het gedrag.

Een vreemd gesprek

Een functioneringsgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker. De medewerker begint het gesprek op zelfverzekerde toon, ontwijkt de vragen van de leidinggevende en neemt het initiatief. Het gesprek eindigt in ongemak en miscommunicatie.

Laten we kijken naar nuances in lichaamshouding, oogcontact en handgebaren, die bepalend zijn en bedoelingen verraden. De stem van de medewerker is luid en monopoliserend, de houding naar voren gericht. De leidinggevende lijkt hierdoor uit balans en timide. Het stemgebruik van de medewerker maakt dat hij terugdeinst. De lichaamshouding van de medewerker is zelfbewust, maar haar stemgebruik, de manier waarop ze de vragen van de leidinggevende ontwijkt en zichzelf overschreeuwt, maken haar de dominante factor. Het effect is dat de leidinggevende zich onder druk gezet voelt. Hij verweert zich of valt stil. De medewerker neemt de regie, zet de leidinggevende buiten spel. Die vindt het moeilijk het initiatief terug te pakken. De balans in het contact is verstoord. Er is geen verbinding, maar verwarring en wantrouwen.

Gelijkwaardige gesprekspartners

Ontdek hoe lichaamstaal en stemgebruik de communicatie kunnen versterken. Het voorkomt misverstanden en wantrouwen.

Essentieel voor geloofwaardige en vertrouwenwekkende interactie is gelijkwaardigheid. Gesprekpartners spreken met hetzelfde volume. Dat stimuleert openheid en goed contact.  De houding van beiden is open. Ze nemen hun eigen ruimte in, behouden hun eigenwaarde. Hierdoor is er balans en is het overleg evenwichtig.

Bij stemgebruik moet je denken aan volume, klankkleur, intonatie, toonhoogte, ritme en tempo.

Probeer zelf eens hoe je er verschil in kunt aanbrengen. Ga eens na wat er uit jouw stem spreekt!

Kijk ook eens kritisch naar je eigen communicatiestijl. Hoe spelen je lichaamstaal en stemgebruik een rol bij de ontvanger van je boodschap? Komen ze overeen met het effect dat je beoogt?

Toon en inhoud zijn belangrijk, ook voor leiders. Ze kunnen ermee spelen, de stemming beïnvloeden, een komische noot aanbrengen, iets licht of zwaar aanzetten. Experimenteer hier eens mee. Maak verschil in toon, toonhoogte, tempo en volume en verander je lichaamshouding om te zien hoe het de perceptie beïnvloedt.

Probeer bewust te luisteren naar de stemmen om je heen. Let op intonatie, klankkleur en tempo van anderen en probeer de verborgen boodschappen achter hun woorden te horen en te begrijpen. Dit kan zowel in professionele als persoonlijke situaties heel nuttig blijken te zijn. Variëren in toon, woordkeuze, volume, intonatie en ritme kan de impact van je communicatie vergroten.

De manier waarop je je stem gebruikt kan je helpen effectiever te communiceren en je invloed te vergroten.

Praktische tips

Oefen tijdens gesprekken met variaties in toon, volume en intonatie. Experimenteer met je stemgebruik; pas je stem aan in verschillende situaties. Vraag feedback aan anderen over hoe ze jouw stem ervaren en welk effect je stem op hen heeft. 

Nog eens de adem.

Doe ademhalingsoefeningen om je bewust te worden van je ademhaling en hoe je die kunt regelen.

Let er tijdens gesprekken eens op en pas de ademhaling aan zodat je zelfverzekerder over komt. Experimenteer met verschillende ademhalingstechnieken om erachter te komen welke het beste werkt voor jou.

Met haar expertise weet Juditha hoe krachtig lichaamstaal, stem en leiderschap kunnen zijn. Een voorbeeld uit de praktijk: Een leidinggevende die zijn ademhaling aanpast nadat hij zich bewust wordt van het effect ervan op anderen. Door zijn ademhaling te verlengen en op uitademing te praten, creëert hij een uitnodigender indruk bij gesprekspartners.

We denken dat we rationeel zijn. We herkennen subtiele signalen, maar al weten we hoe ze werken we kunnen er toch ook zélf af en toe door misleid worden. Blijf je daar bewust van.

Ga ook aan de slag en experimenteer!

Bekijk de mini-masterclasses nog eens en let op de nuances van lichaamstaal, stem en leiderschap. Pas ze toe in je eigen leven en observeer hoe ze je relaties en leiderschapskwaliteiten verbeteren. Realiseer je dat je je stem steeds weer anders gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je een dominante leidinggevende tegenspreekt of juist een conciërge of een nieuwe collega. De kracht van communicatie ligt in jouw handen; zie het verschil en maak er gebruik van!

Ga de uitdaging aan! Wees bereid de wereld te laten zien wat je te zeggen hebt.

Introductie Mini Masterclass Lichaamstaal

Introductie Mini Masterclass Lichaamstaal

Leestijd: 2 minuten Welkom bij de mini-masterclass over de (on)zichtbare invloed van lichaamstaal! Juditha Melssen is een gepassioneerde spreker, auteur en organisatieregisseur. We gaan dieper in op de invloed van lichaamstaal, hoe die ons beïnvloedt en hoe we er effectief op kunnen reageren.

Enthousiast geworden?

Fijn! Het is nog mooier om de invloed van lichaamstaal zelf te ervaren. Daarom geeft Juditha geeft ook live workshops en lezingen. Gun jezelf en anderen deze enorme eyeopener!

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.